การเทรดหุ้นคืออะไร 

การเทรดหุ้นคืออะไร 

การเทรดหุ้นเป็นเรื่องของการซื้อและขายหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เราสามารถเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของบริษัทนั้น ๆ ได้ผ่านการซื้อหุ้นของบริษัทดังกล่าว แต่ถ้าเราพูดว่า เทรดหุ้น ...

PIP Penguin
Logo