6.9

รีวิว CGS-CIMB Securities 2024: จุดที่ควรรู้ก่อนเริ่มลงทุน?

6.9/10 (Expert Score)
คะแนน #6
ความน่าเชื่อถือ
6.9
ค่าธรรมเนียม
7
แพลตฟอร์ม
7
การดูแลลูกค้า
7
สินทรัพย์ที่เทรดได้
7.4
ประเภทบัญชี
7.8
การฝาก-ถอนเงิน
6.9
แหล่งความรู้
5
CGS-CIMB Securities
6.9
Expert Score
#6 rated Stock Brokers
VS
ZFX
7.6
Expert Score
#3 rated Forex Brokers
VISIT BROKER

ภาพรวม CGS-CIMB Securities


รีวิว CGS-CIMB Securities 2024: จุดที่ควรรู้ก่อนเริ่มลงทุน?

CGS-CIMB Securities เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการชั้นนำ ทางการเงินครบวงจรในเอเชีย โดยเป็นบริษัทร่วมทุนสัดส่วน 50-50 ระหว่าง บริษัท China Galaxy International Financial Holdings Limited ซึ่งเป็น บริษัทย่อยของ China Galaxy Securities Co. Ltd., and CIMB Group Sdn Bhd.

พร้อมด้วยเครือข่ายสาขาและพันธมิตรระดับโลก ใน มากกว่า 20 ประเทศ  ทำให้ CGS-CIMB เป็นที่รู้จักในฐานะสถาบันด้านการเงินชั้นนำของเอเชีย ที่เพียบพร้อมด้วยทีมวิจัยและเป็นเลิศด้านบริการทางการเงิน

บริษัทมุ่งเน้นให้บริการลูกค้าเป็นสำคัญ โดยเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินสำหรับลูกค้ารายย่อยและลูกค้าสถาบัน ครบถ้วนทั้งเป็นธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์สำหรับนักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบัน, ตราสารอนุพันธ์, บริการเฉพาะสำหรับนักลงทุนรายใหญ่, งานวิจัยและบทวิเคราะห์หลักทรัพย์, ธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง และบริการซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์

ทีมนักวิเคราะห์ได้รับรางวัลการันตีผลงานมากมาย และมีบทวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากกว่า 800 บริษัทจดทะเบียนในภูมิภาค และความสามารถในทีมวิจัยที่แข็งแกร่งนำไปสู่ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อนำลูกค้าสู่โอกาสที่ดีกว่าในการลงทุน

 

Facts About CGS-CIMB Securities
 • สาขาและพันธมิตรระดับโลกมากกว่า 20 ประเทศ

CGS-CIMB Securities ปลอดภัยหรือไม่? ข้อกำหนดของโบรกเกอร์


บริษัทหลักทรัพย์ CGS-CIMB เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2542 ทะเบียนเลขที่ 0105542081800

เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2543 ภายใต้ชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์ ไทยธนกิจ จำกัด” (TTS)

ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามโครงการแยกการประกอบธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ของ “บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุงไทยธนกิจ จำกัด (มหาชน)” (KTT)

 • วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2545 จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ บีที จำกัด” (BTSec) โดยธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร้อยละ 99.99 ต่อมาธนาคารไทยธนาคารฯ จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) (CIMB Thai Bank) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ CIMB Group Holdings Berhad (CIMBGH)
 • วันที่ 11 กันยายน 2552 จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด” (CIMBS) ปี 2555 CIMB Thai Bank ตกลงขายหุ้นทั้งหมดให้แก่ CIMB Securities International PTE LTD (CSI) นิติบุคคลประเทศสิงคโปร์และเป็นบริษัทในเครือ CIMBGH
 • วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด” (CGS-CIMB) เนื่องจาก CIMBGH และ China Galaxy Securities Co., Ltd. (China Galaxy) นิติบุคคลของสาธารณรัฐประชาชนจีน ลงนามเป็นพันธมิตรทางธุรกิจผ่านบริษัทย่อย คือ CIMB Group Sdn Bhd และ China Galaxy International Financial Holdings Limited โดยตกลงถือหุ้นอัตรา 50:50 ใน CSI ปัจจุบัน CSI เปลี่ยนชื่อเป็น CGS-CIMB Securities International PTE LTD (CGS-CSI)
 • วันที่ 7 ธันวาคม 2564 China Galaxy International Financial Holdings Limited ได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน CGS-CSI เป็นจำนวน 74.99% และ CIMB Group Sdn Bhd ถือหุ้นใน CGS-CSI เป็นจำนวน 25.01%

ด้วยเครือข่ายสำนักงานสาขาและพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ในระดับภูมิภาค เรามีสำนักงานอยู่ทั่วโลกในกว่า 20 ประเทศเพื่อให้มุมมองแบบเอเชียอย่างแท้จริง เราอยู่ในฐานะประตูทางการเงินชั้นนำของเอเชียโดยมุ่งเน้นที่การวิจัยอย่างดีและการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

เราเป็นบริษัทที่ถือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และเน้นการสร้างมูลค่าให้กับลูกค้า โดยนำเสนอรูปแบบการลงทุนและการเงินสำหรับลูกค้ารายย่อยและลูกค้าสถาบัน ธุรกิจของเราประกอบด้วยการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

 

การประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาต

 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แบบ ก (กระทรวงการคลัง)
 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แบบ ส-1 (คณะกรรมการ ก.ล.ต.)
 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (กระทรวงพาณิชย์)
 • ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (กระทรวงการคลัง)
 • ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต (กระทรวงการคลัง)
 • หนังสืออนุญาตการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (เลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต.)
 • หนังสืออนุญาตการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน (เลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต.)

 

การเป็นสมาชิกในธุรกิจหลักทรัพย์

สมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข 7

สมาชิกตตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมายเลข 32

สมาชิกตลาดตราสารหนี้ไทย (CGS-CIMB)

 

การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

บริษัทเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข 7 ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ดังนี้:

 1. การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
 2. การค้าหลักทรัพย์
 3. การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
 4. การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
 5. กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
 6. การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
 7. การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 8. การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 9. การซื้อขายเงินตราต่างประเทศเพื่อลูกค้าธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

 

สำนักงานแห่งใหญ่

เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ชั้น 2, 3 และ อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ +66 2841 9000 โทรสาร +66 2841 9096

 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แบบ ก (กระทรวงการคลัง)
 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แบบ ส-1 (คณะกรรมการ ก.ล.ต.)
 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (กระทรวงพาณิชย์)
 • ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (กระทรวงการคลัง)
 • ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต (กระทรวงการคลัง)
 • หนังสืออนุญาตการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (เลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต.)
 • หนังสืออนุญาตการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน (เลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต.)

สามารถเทรดอะไรได้บ้าง? CGS-CIMB Securities?


CGS-CIMB มีผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการ ได้แก่ หุ้น กองทุนรวม ตราสารอนุพันธ์ หุ้นต่างประเทศ หุ้นกู้อนุพันธ์ โดยแต่ละสินทรัพย์จะมีรูปแบบการลงทุนที่หลากหลายทั้งการซื้อขาย และการออม

 • หุ้น
 • กองทุนรวม
 • ตราสารอนุพันธ์
 • หุ้นต่างประเทศ
 • หุ้นกู้อนุพันธ์

สามารถเทรดด้วยวิธีไหนได้บ้าง? CGS-CIMB Securities?


แพลตฟอร์มที่มีให้บริการ เมื่อดูจากภาพ ได้แก่ Streaming, efinTrade+ และ iTrade เครื่องมือวิเคราะห์การลงทุน efinStockPickUp Aspen Set Smart รองรับทุกอุปกรณ์ Desktop / Mobile Device ทุกระบบปฏิบัติการ IOS และ Android และด้วยระบบ SSO ของ Smile Trading คุณสามารถเลือกระบบการซื้อขาย Trading Platform ตามที่คุณสะดวก โดยใช้ รหัสผู้ใช้/รหัสผ่าน ชุดเดียวกัน ทำให้ไม่ต้อง กังวลกับการจดจำรหัสผ่านหลายชุด ซึ่งเป็นข้อดีทีเดียว

และล่าสุดทางโบรกเกอร์ได้นำเสนอบริการแพลตฟอร์ม MT5 เพิ่มเข้ามาเพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น

MT5

Smart Trade MT5 คือโปรแกรมระบบการเทรดแบบอัตโนมัติ ผู้ลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ผ่านคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์พกพาอื่นๆ ผู้ลงทุนสามารถวางกลยุทธ์บนกระดานซื้อขายในรูปแบบของกราฟ สามารถทำได้จากทุกที่ ทุกเวลา พิเศษไปกว่านั้นสำหรับ Smart Trade MT5 กับ 3 สุดยอดฟังก์ชัน Smart Stream, Smart Port และ Smart Algo

Smart Stream สแกนหาหลักทรัพย์ที่น่าสนใจ เหมาะกับสภาวะตลาดในปัจจุบัน ดูการเคลื่อนไหวของหุ้นแต่ละตัว แบบ Realtime มีข้อมูลทั้ง fundamental และ technical อยู่ในฟังก์ชันเดียว ยิ่งไปกว่านั้นสามารถใช้ประโยชน์จากกราฟ และ เครื่องมือแบบเเอดว้านซ์ได้ เพื่อตอบโจทย์สำหรับนักลงทุน 

Smart Port กำหนดเงื่อนไขการส่งคำสั่งแบบอัตโนมัติด้วยตัวคุณเอง เงื่อนไขจะถูกยิงโดยอัตโนมัติ สามารถส่งคำสั่งซื้อขายอัตโนมัติได้พร้อมกันถึง 100 symbol ภายใน 1 วินาที ผสมผสานได้ทั้งแบบ Financial Ratio + Technical Indicator รวมถึง CandleStick Pattern นักลงทุนสามารถออกแบบกลยุทธ์ที่มีความซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย สะดวก รวดเร็ว ด้วยเครื่องมือนี้ 

Smart Algo เหมาะกับนักลงทุนที่ชอบดู Bid-Offer และมีการซื้อขายสไตล์ Day trade สามารถกำหนดเงื่อนไขการซื้อหรือขายบนกระดานดำเนินการตามลำดับได้ 4 สเต็ป โปรแกรมจะเริ่มดำเนินการตามเงื่อนไขจากลำดับแรกสุด จนถึงลำดับสุดท้ายตามที่ได้ตั้งไว้ ทั้งนี้โปรแกรมมีสูตรสำเร็จให้นักลงทุนมือใหม่สามารถเลือกหยิบมาใช้งานได้ทันที 

จะสามารถเปิดบัญชีเทรดได้อย่างไร? CGS-CIMB Securities


วิธีการเปิดบัญชีของ CGS-CIMB สามารถทำได้โดยการเข้าไปที่เว็บไซต์ ซึ่งจะมีทั้งเว็บไซต์ใหม่และเว็บไซต์เก่า ในที่นี้เราจะอ้างอิงจากเว็บไซต์ใหม่ แล้วเลือกเปิดบัญชีตรงมุมขวาบน

จากนั้นเว็บไซต์จะพาคุณมายังหน้าเปิดบัญชี หากคุณยังเคยไม่มีบัญชีกับ CGS-CIMB ตรงเปิดบัญชีออนไลน์ ให้เลือก คลิกที่นี่

 

จากนั้นที่หน้าด้านล่างให้คุณกรอกหมายเลขบัตรประชาชน และกด ยืนยัน เพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป

ซึ่งเอกสารประกอบการเปิดบัญชีที่ต้องใช้ ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร และตัวอย่างลายเซ็น ทำตามขั้นตอนยืนยันตัวตน เพื่อรอการยืนยันเปิดบัญชี คุณก็สามารเริ่มลงทุนได้

 • เข้าไปที่เว็บไซต์
 • เลือกเปิดบัญชี
 • กรอกหมายเลขบัตรประชาชน
 • กด ยืนยัน และทำตามขั้นตอน
 • ส่งเอกสารประกอบการเปิดบัญชี
 • ยืนยันตัวตน
 • เริ่มลงทุน

แพลตฟอร์ม และ หมวดความรู้ CGS-CIMB Securities


แหล่งข้อมูลของ CGS-CIMB เราจะเห้นตั้งแต่ในหน้าแรก เมื่อเลื่อนลงมาดู จะมีบทวิเคราะห์ของหุ้นรายตัวในตลาดหลักทรัพย์ไทย ซึ่งสามารถเข้าไปดูได้เบื้องต้นเท่านั้น หากคุณต้องการรายละเอียด คุณจะต้องเข้าสู่ระบบก่อน อีกวิธีคือสามารถเข้าไปดูได้ตรงเมนู บทวิเคราะห์ ด้านบนเว็บไซต์ซึ่งจะพาคุณไปยังหน้าเว็บไซต์เดิม พอเราเลื่อนลงมาดูในส่วนนี้ จะมีทั้ง การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน กลยุทธ์ การวิเคราะห์ทางเทคนิค การวิเคราะห์เชิงปริมาณ แต่ต้องล็อกอินก่อนเพื่อเข้าใช้งานอีกเช่นกัน

อีกวิธีคือสามารถเข้าไปดูได้ตรงเมนู บทวิเคราะห์ ด้านบนเว็บไซต์ซึ่งจะพาคุณไปยังหน้าเว็บไซต์เดิม พอเราเลื่อนลงมาดูในส่วนนี้ จะมีทั้ง การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน กลยุทธ์ การวิเคราะห์ทางเทคนิค การวิเคราะห์เชิงปริมาณ แต่ต้องล็อกอินก่อนเพื่อเข้าใช้งานอีกเช่นกัน

โดยรวมการที่มีข้อมูลให้ศึกษาสำหรับลูกค้าเป็นสิง่ที่ดี แต่ถ้าคนทั่วไปก็สามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์โดยไม่จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบอย่างเช่น หลักทรัพย์กสิกร

CGS-CIMB Securities ประเภทบัญชี


CGS-CIMB เป็นบริษัทหลักทรัพย์ ประเภทบัญชีก็จะไม่ได้แตกต่างจากโบรกเกอร์หุ้นอื่น ๆ มากนัก บัญชีที่มีอยู่ได้แก่ บัญชีหุ้น บัญชีอนุพันธ์ บัญชีออมหุ้น บัญชีซื้หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง บัญชีหลักทรัพย์และ/หรือตราสารต่างประเทศ บัญชีตราสารหนี้ บัญชียืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ บัญชีเครดิตบาลานซ์ บัญชีกองทุนรวม และบัญชีกองทุนส่วนบุคคล

อัตราค่าธรรมเนียมตามตารางด้านล่าง

การคุ้มครอง


จากที่ ค้นหาในเว็บไซต์ไม่พบข้อมูลที่กล่าวถึงนโยบายเกี่ยวกับยอดเงินคงเหลือในบัญชีติดลบ เนื่องจากไม่ใช่โบรกเกอร์ CFD

การฝากเงินและถอนเงิน CGS-CIMB Securities


CGS-CIMB มีช่องทางการฝากถอนเงินโดยการชำระเงินผ่านธนาคารที่คุณผูกกับหลักทรัพย์

Cash Online (E-Payment Gateway)

การฝากหลักประกัน Real time ผ่านระบบ E-banking Gateway ช่วยเพิ่มอำนาจซื้อหุ้นและอนุพันธ์ได้ทันที ลดความยุ่งยากเรื่องการแจ้งฝากหลักประกันรูปแบบเดิม รวดเร็ว ปลอดภัย ทันใจ ไม่พลาดโอกาสในการลงทุน

การฝากเงินผ่านระบบ Cash Online

บริการโอนเงินฝากจากบัญชีธนาคารของลูกค้าเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.cimbsecurities.co.th

 • ระบบจะเพิ่มอำนาจการซื้อ (Line Available) ให้ลูกค้าทันที (ภายในวันทำการเวลา 08.00 – 17.00 น.)
 • ลูกค้าไม่ต้องนำส่งหลักฐานการฝากเงินใด ๆ ให้บริษัทฯ
 • ลูกค้าไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการฝากเงิน (โดยทางบริษัทฯรับผิดชอบชำระให้)

 

โดยให้บริการผ่าน 3 ธนาคาร ดังนี้

1. https://www.cimbsecurities.co.th/assets/images/services/BBK.png ธนาคารกรุงเทพ
2. https://www.cimbsecurities.co.th/assets/images/services/BKK.png ธนาคารกสิกรไทย
3. https://www.cimbsecurities.co.th/assets/images/services/BTP.png ธนาคารไทยพาณิชย์

 

1) แบบฟอร์มสมัครของแต่ละธนาคาร (สามารถ download ได้จากหน้าเวปไซต์)
2) สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ/ธนาคาร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3) สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีธนาคาร 1 ฉบับ/ธนาคาร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
*กรุณาลงนามด้วยลายเซ็นเหมือนที่ให้ไว้กับทางธนาคารเท่านั้น

เมื่อบริการ Cash Online (E-Payment Gateway) ได้รับการอนุมัติจากทางธนาคาร บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ประมาณ 2-3 สัปดาห์

วิธีการฝากเงินผ่าน Cash Online :E-Payment Gateway (หลังจากที่ลูกค้าได้รับอนุมัติจากธนาคารแล้ว)

1. Log In เข้าหน้าเว็บไซต์ของบริษัท https://www.cimbsecurities.co.th/
2. เลือกเมนู E-service > Cash online > ระบุธนาคาร /จำนวนเงิน /เลขที่ Port ที่ต้องการฝากหลักประกัน
3. สำหรับบัญชีหุ้น วงเงินจะ update ทันทีหลังจากทำรายการฝากเงินสำเร็จ
สำหรับบัญชีอนุพันธ์ วงเงินจะปรับโดยเจ้าหน้าที่ตามรอบดำเนินการ
4. ระบบจะส่ง email แจ้งไปยังลูกค้าเพื่อทราบผลการฝากเงินดังกล่าวด้วย

บริษัทได้กำหนดวงเงินการทำรายการต่อครั้งไว้ดังนี้
1) จำนวนเงินทำรายการตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 50,000,000 บาท สำหรับ KBANK และ BBL
2) จำนวนเงินทำรายการตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 500,000 บาท สำหรับ SCB

ทั้งนี้ยอดเงินที่ฝาก/โอนต่อครั้งจะขึ้นอยู่กับวงเงินที่ลูกค้ากำหนดไว้สำหรับการทำธุรกรรมผ่านระบบของแต่ละธนาคารด้วย

สำหรับการถอนเงินใช้ช่องทางกับการฝากเงิน ขึ้นอยู่กับธนาคารที่คุณฝาก

ล่าสุด สามารถฝากเงินเข้าพอร์ตได้ผ่านทาง QR Code ของทุกธนาคาร โดยไม่มีค่าธรรมเนียม

ฝ่ายบริการและการช่วยเหลือ


ฝ่ายบริการลูกค้าของ CGS-CIMB มีหลากหลายช่องทาง ได้แก่ โทรศัพท์ อีเมล ไลน์ ยูทูป และเฟซบุ๊ค

โทรศัพท์: 028419000 หรือเปิดบัญชี 028468689

อีเมล: bk.etrade@cgs-cimb.com

ไลน์: @CGS-CIMB TH

ยูทูป: CGS-CIMB TH

เฟซบุ๊ค: CGS-CIMB TH

นอกจากนั้นยังมีส่วนคำถามที่พบบ่อย ที่คุณสามารถค้นหาข้อมูลทั่วไปที่คนส่วนมากต้องการทราบ

 

การมีช่องทางการสนับสนุนที่ดีเป็นเรื่องสำคัญ เพราะหากเวลาลูกค้าเกิดปัญหาใด ๆ ขึ้น ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที

ข้อกำหนด ที่ไม่ยอมรับพลเมืองจากบางประเทศ


ในส่วนนี้ไม่มีระบุในเว็บไซต์เกี่ยวกับประเทศที่ไม่อนุญาตให้ดำเนินการได้ เราจึงแนะนำให้คุณสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่

โปรโมชันที่น่าสนใจ ของ


ในเว็บไซต์ไม่เห็นหน้าโปรโมชันใด ๆ เป็นพิเศษ แต่จะมีแบนเนอร์ใหญ่แสดงอยู่ในหน้าหลักของเว็บไซต์ ซึ่งคุณสามารถเช็คข่าวสารอัพเดทได้จากหน้าแรก

การบริการ ความปลอดภัย และช่องทางความรู้ CGS-CIMB Securities


โบรกเกอร์ CGS-CIMB เป็นโบรกเกอร์ที่ได้รับอนุญาตในการประกอบธุกิจ มีสินทรัพย์ให้เลือกได้ 5 ประเภท และมีพันธมิตรอยู่มากมาย อยู่ในกลุ่มของธนาคาร มีบัญชีให้เลือกหลากหลายประเภท สามารถเทรดได้บนแพลตฟอร์มที่เลือกได้ แต่การค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ยังมีข้อมูลไม่ครบถ้วน

สรุป


โดยภาพรวม โบรกเกอร์ CGS-CIMB ถือเป็นโบรกเกอร์ที่มีความน่าเชื่อถือ เนื่องจากอยู่ในกลุ่มธนาคาร และได้รับรางวัลการันตี มีบัญชีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ และวิธีการเปิดบัญชีก็ไม่ยาก สะดวกรวดเร็ว การฝากถอนสามารถทำได้สะดวก ทั้งโมบายแบงกิ้ง และ คิวอาร์โค้ด แต่ช่วงแรกในการผูกบัญชีธนาคารกับหลักทรัพย์ต้องใช้ระยะเวลาสักหน่อย ส่วนแหล่งข้อมูลความรู้นั้นจำกัดให้เฉพาะผู้ที่ล็อกอินเข้าสู่ระบบเท่านั้น คนทั่วไปจึงไม่สามารถเข้าไปดูได้ การให้ข้อมูลต่าง ๆ ก็ยังหาได้ไม่ง่ายนัก การค้นหาโดยการไล่ดูทีละหัวข้อทำให้เสียเวลาในการหาข้อมูลเรื่องที่ต้องการ บวกกับเว็บไซต์ที่มีทั้งเว็บไซต์ใหม่และเว็บไซต์เดิม อาจทำให้สร้างความสับสนในช่วงแรกของการเข้าใช้งานได้

 • มีความน่าเชื่อถือ
 • ได้รับรางวัล
 • ฝากเงินได้ด้วยคิวอาร์โค้ด
 • แหล่งข้อมูลความรู้นั้นจำกัดให้เฉพาะผู้ที่ล็อกอินเข้าสู่ระบบเท่านั้น

FAQs


CGS-CIMB Securities ซื้อขายอะไรบ้าง?

CGS-CIMB Securities ให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ไม่ว่าจะเป็น หุ้น กองทุนรวม ตราสารอนุพันธ์ หุ้นต่างประเทศ หุ้นกู้อนุพันธ์

เปิดบัญชี CGS-CIMB Securities อย่างไร?

CGS-CIMB Securities สามารถเปิดบัญชีได้ในเว็บไซต์โดยการเข้าไปที่ เปิดบัญชี และเตรียมส่งเอกสารตามที่บริษัทกำหนด

แพลตฟอร์มที่ CGS-CIMB Securities ให้บริการมีอะไรบ้าง?

CGS-CIMB Securities มีให้บริการ Streaming efinTrade+ efinStockPickUp Aspen และ MT5

รีวิว CGS-CIMB Securities 2024: จุดที่ควรรู้ก่อนเริ่มลงทุน?
รีวิว CGS-CIMB Securities 2024: จุดที่ควรรู้ก่อนเริ่มลงทุน?
PIP Penguin
Logo